- Chính sách quản lý chất lượng

Đây là chính sách quản lý chất lượng cho mọi bộ phận của máy bay, nhắm mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn bay. Chính sách về an toàn sẽ không được vi phạm trong mọi trường hợp. Đảm bảo chất lượng và an toàn là trách nghiệm của mọi cán bộ nhân viên AESC.

- Các chứng nhận:

Certificate EASA  

EASA Approval Maintenance Organization

CAAV MAINT 2018 

CAAV Approval Maintenance Organisation

DOT Certificate 2022 

DOT Approval for Hydrostatic Testing 

ISO 9001-2015

 

ISO 9001-2015 Certificate

2013 - DMO Certificate Page 1

CAAV Design and Manufacture Organisation

LAO DCA AMO

LAO DCA Approval Maintenance Organisation 

LAO DCA Approval Training Organization 

AMO-SSCA-Cambodia

SSCA Approval Maintenance Organization 

 POA Cert 2018

POA Certificate 2018

DOA Cert 2018

DOA Certificate 2018 

LRTT Certificate

EASA Part 147 Approval Certificate

EASA POA Certificate

EASA POA Certificate

- Chứng nhận của nhà cung cấp:

2014-JPA certificate of approval 

Jetstar Pacific Airlines

2014-Angkor Air 

ANGKOR AIR

2014-VAECO-QA-107-Issue4

 VAECO

2014-SAAM 

SAAM 

- Chứng nhận về trang thiết bị:

 

Belt Loader

 

Dual Bottles Nitrogen Cart

 

Maintenace Stand 3.2m

 

Wheel & Nitrogen Cart