- Chính sách quản lý chất lượng

Đây là chính sách quản lý chất lượng cho mọi bộ phận của máy bay, nhắm mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu về an toan bay. Chính sách về an toàn sẽ không được vi phạm trong mọi trường hợp. Đảm bảo chất lượng và an toàn là trách nghiệm của mọi cán bộ nhân viên AESC.

- Các chứng nhận:

Certificate EASA  

EASA Approval Maintenance Organization

 

CAAV Approval Maintenance Organization

 

CAAV Approval Training Organization

 

DOT Approval for Hydrostatic Testing 

2013 - DMO Certificate Page 1

CAAV Design & Manufacturing Organization 

LAO DCA Approval Maintenance Organization 

LAO DCA Approval Training Organization 

AMO-SSCA-Cambodia

SSCA Approval Maintenance Organization 

ISO 9001-2008 Certificate

 POA Cert 2018POA_2018.pdf

 

DOA Cert 2018DOA_2018.pdf

 

LRTT Certificate

lrtt-ltd-easa-part-147-approval-certificate.pdf

- Chứng nhận của nhà cung cấp:

2014-JPA certificate of approval 

Jetstar Pacific Airlines

2014-Angkor Air 

Angkor Air

2014-VAECO-QA-107-Issue4

VAECO

2014-SAAM 

SAAM 

- Chứng nhận về trang thiết bị:

 

Belt Loader

 

Dual Bottles Nitrogen Cart

 

Maintenace Stand 3.2m

 

Wheel & Nitrogen Cart